2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Methicillin-resistant Staphylococcus aureus induced superficial skin infection in the tape stripping mouse model
ชื่อรางวัล The best oral presentation
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่รับมอบรางวัล 24 กรกฎาคม 2558
สถานที่จัด Centara Hotel& Convention Centre Khon Kaen
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

แนบไฟล์