2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Antibacterial activity of alpha-mangostin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus
ชื่อรางวัล Good oral presentation
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่รับมอบรางวัล 14 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
575150046-6 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

แนบไฟล์