2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Therapeutic Effect of Multiplane Force Application Technique on Masticatory Muscles: Randomized Controlled Trial 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 95th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research (IADR) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association for Dental Research (IADR) 
     สถานที่จัดประชุม West Hall (Moscone West Center) 800 Howard St at the corner of Fourth & Howard streets, San Francisco, California, USA 94103 
     จังหวัด/รัฐ San Francisco, California, USA 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2560 
     ถึง 25 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 96 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 234 
     Editors/edition/publisher Christopher H. Fox 
     บทคัดย่อ Presentation Blocks: 03-25-2017 - Saturday - 11:00 AM - 12:15 PM Title: Therapeutic Effect of Multiplane Force Application Technique on Masticatory Muscles: Randomized Controlled Trial Authors: Chokcharin Nakhengrit (Presenter) Khon Kaen University Yodchai Boonphakob, Khon Kaen University Teekayu Plangkoon Jorns, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University Jarin Paphangkorakit, Khon Kaen University Waranuch Pitiphat, Khon Kaen University Abstract: Objectives: To compare the immediate effect between the multiplane force application (MFA) and ischemic compression (IC) technique on pain alteration and muscle activity of masticatory muscles in healthy participants. Methods: The interventions of manual techniques have been studied consistently. Multiplane force application technique (MFA) is one of manual therapy, which is modified based on multidirectional force application to treat myofascial trigger point. However, comparative study of therapeutic effect with a common technique needs to prove. A double blinded randomized control trial which was conducted in the Orofacial Pain Clinic, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University. 86 healthy participants who aged between 18-60 years were recruited in this study. Participants who present of latent myofascial trigger points (LTrPs) in masticatory muscles, such as masseter and temporalis muscles were randomly assigned into two groups by a computer-generated false-random-number method. Group I (n=43) was received MFA technique whereas group II (n=43) was received IC technique. These methods were performed in two sessions. The masseter and temporalis muscles were treated consequently during 30 minutes. Outcome measures were assessed at pre treatment and post treatment immediately. Results: Pressure pain threshold (PPT) and surface electromyography (sEMG) values were analyzed by paired t-test. PPT was increased and sEMG activity was reduced significantly when compared within group (p<0.001), whereas both of parameters were not difference (p>0.05) when compared between groups. Conclusions: The therapeutic effects of two techniques are similar on alteration of and resting electrical activity of masticatory muscles.  
ผู้เขียน
557090002-1 นาย โชคชริน นาแข็งฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0