2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of streptozotocin-induced diabetes mellitus on opisthorchiasis hamster. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Joint International Tropical Medicine Meeting 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University 
     สถานที่จัดประชุม Centara Grand & Bangkok Convention Centre At Central World 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2556 
     ถึง 13 ธันวาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 166 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Diabetes mellitus (DM) is the disease which has hyperglycemic state leading to many complication such as increases risk of infection especially bacteria and fungus. However, information about interaction of parasitic infection and DM is limited. the prevalence of DM is high in northeastern thailand where opisthorchiasis caused by liver uke Opisthorchis viverrini infection is also endemic. the aim of this study was to investigate the effect of DM on opisthorchiasis at 1 month post-infection both on parasite and hamster. the diabetic condition was induced by streptozotocin injection. the present study was carried out on four groups of hamster: (1) normal group, (2) group infected with O. viverrini, (3) diabetic without infection group, and (4) group injected with streptozotocin and then 2 months post-treatment infected with O. viverrini. the results revealed that liver per body weight ratio in the diabetic with infection group was signi cantly higher than in other group. For the worm size of liver uke in the diabetic with infection group was smaller than in non-diabetic group. these results suggest that diabetic condition has the effect on both host and O. viverrini fecundity by changing in physiological conditions. 
ผู้เขียน
557070026-9 นาย อภิสิทธิ์ ไชยดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล First Prize Poster presentation award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 13 ธันวาคม 2556 
แนบไฟล์
Citation 0