2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FARMERS’ PERCEIVED SOURCES OF RISK IN SHRIMP FARMING IN GIAOPHONG COMMUNE, GIAOTHUY DISTRICT, NAMDINH PROVINCE, VIETNAM 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 44th National Graduate Research Conference  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Ubon Ratchathani University 
     สถานที่จัดประชุม U-Place Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Ubon Ratchathani 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2560 
     ถึง 20 ตุลาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 255-262 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ The objectives of this research are 1)to explore the importance of perceived sources of risk in shrimp farming affecting the profit of farmers, and 2)to evaluate the relationship between the farmers’ perceived sources of risk and their socio-economic characteristics. This paper has reported the results of a questionnaire survey of 95 shrimp farmers. The results found that water management and disease risks were indicated as the most and second important farmers’ perceived sources of risk in shrimp farming in Giaophong commune, Giaothuy district, Namdinh province, Vietnam. The socio-economic characteristics including gender, farm size, and income are the factors which have most influence on the farmers’ perceived sources of risk. 
ผู้เขียน
595100024-8 Ms. LE THI THU THUY [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0