2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Pull Factors of Chain Migration: The contexts of Laos Workers in Udonthani, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 25th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Services 
     สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University 
     จังหวัด/รัฐ Nanyang Executive Center, Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 8 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 32 
     Editors/edition/publisher Global Research & Development Services 
     บทคัดย่อ The tendency of migration of Lao workers is likely to increase especially the chain migration through social network. The objective of this research is therefore to study the pull factors behind the chain migration through social network of Lao workers in Udonthani using qualitative research method. The analytical unit was at the network level. The data was collected using the in-depth interview guidelines conducted with 15 Lao labourers and participation and non-participation observation. The research site was Udonthani province. Content analysis was performed with the obtained data based on the ATLAS.ti programme. The research results showed that pull factors are the key reasons driving Lao labourers to migrate to work in Udonthani. These pull factors are composed of: Udonthani economic growth, demands as well as shortage of labourers in Udonthani, preference of Lao labourers among employers in Udonthani, and persuasion from the social network and the sub-social network called “chain migration”. Most of the workers come through this network via three chains: The first consists of the employers or the pioneer group of Lao labourers who already returned home. The second include the highly experienced labourers in Udonthani. The third consists of the new labourers with less than 5-year experiences, who account for the majority of the labour migrants to Udinthani.  
ผู้เขียน
585080014-9 นาย ธวัชชัย สังข์สีมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0