2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A COMPARISON OF NT-PROBNP LEVELS IN PATIENTS WITH SSC-ASSOCIATED PAH AND PATIENTS WITH SSC–RELATED PH ASSOCIATED WITH LUNG DISEASE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th World Symposium on Pulmonary Hypertension 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Symposium Steering Committee 
     สถานที่จัดประชุม Nice Acropolis 
     จังหวัด/รัฐ France  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 1 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 90 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disease that commonly leads to pulmonary hypertension (PH). N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) levels provide clinicians with prognostic information during follow-ups in PH patients. Differences in NT-proBNP levels between patients with SSc-associated pulmonary arterial hypertension (SSc-associated PAH) and patients with SSc–related pulmonary hypertension associated with lung disease (SSc-related PH- LD) have never been studied previously This study examined presence of such differences in the two subgroups of SSc patients. Ten SSc-associated PAH and 12 SSc-related PH-LD patients aged 38 to 73 years with World Health Organization Functional Class II and III PH were enrolled to this study. All patients underwent right heart catheterization and spirometry. NT-proBNP levels were measured by Elecsys proBNP ELISA. Mean differences and 95% confidence intervals (CI) of forced vital capacity (%predicted), mean pulmonary arterial pressure (mm Hg), and pulmonary vascular resistance (Wood units) were 11 (2 to 21), 11 (7 to 15), and 3.4 (1.5 to 5.3), respectively. Median difference and 95% CI of NT-proBNP level (pg/ml) was 2035.5 (355 to 3341). All parameters were significantly higher in SSc-associated PAH patients than in SSc-related PH-LD patients. The present study suggests that NT-proBNP levels may be ideal for differentiating between patients with SSc-associated PAH and SSc-related PH-LD, as NT-proBNP levels were 16.1 times higher in the former group of patients. 
ผู้เขียน
587070015-7 นาย สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0