2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Inhibition of Nitric Oxide Production by Derrris scandens (Rob.) Benth Extract in UVB-Exposed Human Keratinocytes 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม CDD 2016 The4th Current Drug Development International Conferrence 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University 
     สถานที่จัดประชุม Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach 
     จังหวัด/รัฐ Phuket 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 มิถุนายน 2559 
     ถึง 3 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 146-147 
     Editors/edition/publisher Jaraithip Wungsintaweekul/ Sirinya Keawnoi 
     บทคัดย่อ Ultraviolet B induces skin inflammation and causes sunburn. Derris scandens (Roxb.) Benth (Fabaceae) is a Thai medicinal plant with anti-inflammatory activities. However, there has been no report for the inhibition effect on UVB-induced skin inflammation. The purpose of this study was to investigate the anti-inflammation activity by inhibition of nitric oxide production of D. scandens extract on UVB-exposed human keratinocyte (HaCaT). It was found that exposure of UVB to HaCaT for 30 minutes showed cell shrinkage and produced nitric oxide more than non-UVB exposed cells. D. scandens extract showed anti-inflammatory effect in the treated HaCaT both before and after exposed to UVB. The level of NO after exposed to UVB was slightly lower than that level before UVB exposure indicated that D. scandens extract possessed mildly UVB protection effect to human keratinocyte from UVB-induced inflammation. In addition, from its anti-inflammatory effect, D. scandens has the potential for an ingredient in sunscreen product. 
ผู้เขียน
575150044-0 นาย สัมฤทธิ์ สุคนธศีลกุล
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Student Traveling Grant 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkhla University 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 1 มิถุนายน 2559 
แนบไฟล์
Citation 0