2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Effects of dextran sulfate sodium on colitis induction in Caco-2 cells
ชื่อรางวัล Good Oral presentation in Biomedicine
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Faculty of Medicine, Mahasarakham university
วันที่รับมอบรางวัล 21 พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัด โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์