2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Accuracy of traditional BLUP and Single Step GBLUP on tolerance to heat stress of milk yield trait in Thai Holstein crossbreds dairy cattle 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Asian-Australasian Animal Production Congress  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Malaysian Society of Animal Production (MSAP) 
     สถานที่จัดประชุม Borneo Convention Centre Kuching 
     จังหวัด/รัฐ Sarawak, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2561 
     ถึง 5 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 18 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 21 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Heat stress in tropical regions is a major cause that has negative effects on milk production in dairy cattle, and genetic variation which associated with the amount of lost production. Genetic selection for dairy heat tolerance is effective technique to improve genetic performance. Genomic estimated breeding values was used extensively in purebred dairy cattle, and given more accuracy than conventional breeding. Therefore, the aim of this study was to compare genomic estimated breeding values (GEBV) and estimated breeding values (EBV) for heat tolerance of milk yield trait in Thai Holstein crossbred dairy cattle. The model for milk yield included the effects of herd test day, breeding group, days in milk, age at first calving, and heat stress function which was estimated for each cow using a random regression test-day model with a common threshold of temperature-humidity index (THI) = 75 for all cows. Genomic best linear unbiased prediction was used to calculate EBV and GEBV for heat tolerance of milk yield trait. A total of 155,156 monthly test-days records for first lactation during year 1993 to 2017 were collected from 22,829 Thai Holstein crossbred dairy cattle, and reference populations were 789 Thai Holstein crossbred dairy cattle. The average daily temperature, relative humidity, and THI in Thailand were 27.25 ± 3.13°∁ , 73.57 ± 11.77% , and 77.70 ± 4.52 , respectively. 
ผู้เขียน
595030051-4 นาย ธนวัต โชคเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0