2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ KT2 AND RT2 ANTIMICROBIAL PEPTIDES MODIFIED FROM SIAMESE CROCODILE LEUCROCIN I, PROMOTES ANTICANCER ACTIVITY IN HUMAN COLON CANCER HCT-116 CELLS  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2561 
     ถึง 31 ตุลาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) 44 
     หน้าที่พิมพ์ 134 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The antimicrobial peptides are regarded as a potential solution for treating cancer cells. Therefore, the current study aimed to investigate the effect of potent cationic antimicrobial peptides, Leucrocin I modified KT2 and RT2, against the HCT-116 colon cancer cells. Using MTT assay, results demonstrated that of peptides KT2 and RT2 exhibited strong cytotoxic effect against HCT-116 human colon cancer cells with IC50 values of 90.25 and 87.84 μg/mL after 24 h treatments, respectively. However, showing no signs of cytotoxicity towards noncancerous Vero cells. Additionally, the colony count indicated that peptides (KT2 and RT2) induced a dose-dependent decrease in the ability of colony formation of HCT-116 cells. The mechanism involved in cancer cell cytotoxicity of both peptides was shown to be associated with the induction of apoptosis, as evidenced by AO/EB fluorescent staining and annexin V-FITC/PI staining flow cytometry analysis. These evidence were due to peptides consequently occurred via suppression of Bcl-2 and XIAP, and triggering p53, cytochrome c, and caspase cascade mRNA expression level. Furthermore, the peptides induced cell cycle arrest via up-regulation of cyclin-dependent kinase inhibitor p21. These collected data clearly demonstrated that peptides KT2 and RT2 offered great potential in the treatment of human colon cancer cells. 
ผู้เขียน
597020014-0 นาย สุรชัย หมายเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0