2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Anti-inflammatory activity of Garcinia mangostana pericarp extract on dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis ICR mice
ชื่อรางวัล excellent oral presentation
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่รับมอบรางวัล 16 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์