2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ xCELLIgence Real-Time Cytotoxicity Analysis of Lawsone using Human Epidermoid Carcinoma Cells (A431) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 14th All India Congress of Cytology and Genetics & Fogarty International Workshop on Molecular Epidemiology, Environmental Health & Arsenic Exposure Assessment (14th AICCG) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Indian Institute of Chemical Biology and Department of Genetics, University of Calcutta, Kolkata, India 
     สถานที่จัดประชุม Indian Institute of Chemical Biology and Department of Genetics, University of Calcutta 
     จังหวัด/รัฐ Kolkata, India 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 ธันวาคม 2552 
     ถึง 4 ธันวาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 90-91 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Lawsone (2-hydroxy-1,4-naphthoquinone), a red-orange dye presented in leaves of henna plant (Lawsonia inermis), used for cosmetic purposes for skin, hair, and fingernails. This study was aimed to monitor dynamic events of human epidermal carcinoma keratinocytes (A431), when exposed to a series of concentration (1.5 M – 15 mM) of Lawson, based on cell growth and proliferation assay using the xCELLIgence system. The system monitored cell response profile using electrical impedance by measuring real-time cell index. After cell suspensions were seeding into the E-plate 96 well plate (3000 cells/well), A431 were monitored every 15 min until log phase. IC50 from the dose-response curves was found to be about 0.5 mM. This was correlated to MTT end point assay. Real-time and continuous monitoring of keratinocytes which could be suggested cells response mechanism based on dose dependent.  
ผู้เขียน
525150015-2 น.ส. วีรยา ศักดิ์คำดวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0