2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chirality Control in Metamaterials by Geometrical Manipulation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กันยายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ICEAA '2011 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICEAA - IEEE 
     สถานที่จัดประชุม Centro Congressi TORINO INCONTRA, via Nino Costa, 8 - 10123 TORINO 
     จังหวัด/รัฐ Torino, Italy 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กันยายน 2554 
     ถึง 16 กันยายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2011 
     Issue (เล่มที่) 13 
     หน้าที่พิมพ์ 540 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ
ผู้เขียน
535040005-9 นาย วรา ป้านประดิษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535040008-3 นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0