2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Novel Technique for High Refractive Index Manifestation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กันยายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ICEAA '2011 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICEAA - IEEE 
     สถานที่จัดประชุม Centro Congressi TORINO INCONTRA, via Nino Costa, 8 - 10123 TORINO 
     จังหวัด/รัฐ Torino, Italy 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กันยายน 2554 
     ถึง 16 กันยายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2011 
     Issue (เล่มที่) 13 
     หน้าที่พิมพ์ 536 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535040008-3 นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0