2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ASSESSMENT OF CONCENTRATION OF IRON IN WATER USING REMOTE SENSING TECHNIQUES  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มิถุนายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Geo-Informatics for Graduate Students and Young Researchers 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Mae Fah Luang University 
     สถานที่จัดประชุม Mae Fah Luang University 
     จังหวัด/รัฐ เชียงราย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มิถุนายน 2557 
     ถึง 11 มิถุนายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ไม่ระบุ 
     Issue (เล่มที่) ไม่ระบุ 
     หน้าที่พิมพ์ (9)1-6 
     Editors/edition/publisher Assoc. Prof. Dr. Chayaporn Wattanasiri  
     บทคัดย่อ City expansion and population growth have led to an increase in demand for clean water, which also led to the need to find more raw water source to be used in water supply production. The cost of water resource survey is not cheap and the process can take a long time. Fortunately, Remote Sensing technology and tools have been developed and improved over the years. With the right method, it can help us locate and assess the quality of raw water effectively. This study aimed to assess and monitor water quality in Khon Kaen province by using SMMS satellite's remotely sensed data from 24th September 2013 to analyze relationship of iron concentration in water. Water samples were collected from each sites to be analyzed for color, Turbidity (NTU), Fe mg/L, Total suspend solid (TSS) mg/L, Total dissolve solid (TDS) mg/L ,Total Solid (TS) mg/L and secchidisk. A positive relationship is observed from trend analysis between the concentration of iron in water and the reflectance of SMMS Data. When Multiple Regression analysis was used, the result showed a very strong positive relationship of R = 0.742 at a significant level of 0.01. Thus, it can be concluded that satellite remotely sensed data can be used effectively to assess and to monitor water quality. Keywords: Remote sensing, water quality, SMMS 
ผู้เขียน
555020113-0 นาย พีรพล กมลรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0