2009-2015 ©

  ทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัคร

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2562ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562   [สำหรับนักศึกษา]
กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์