2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Effects of Blade Number and Turbine Baffle Plates on the Efficiency of Free-Vortex Water Turbines 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มกราคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2019 9th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2019)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES). 
     สถานที่จัดประชุม Osaka International Convention Center  
     จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มกราคม 2562 
     ถึง 11 มกราคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 63 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ This article presents the results of the study on the effect of blade number and turbine baffle plates on the efficiency of a free-vortex water turbine. The laboratory experimentation performed to determine the power generation efficiency. The 2 to 7 blade water turbines were built and tested to find the most appropriate number of blades, and the result showed the 5 blade turbine being appropriate because it yields the highest torque from receiving impact from water flow. Next, the baffle plates were designed and attached to the top and bottom of the turbine blades. Four different sizes of space from 25% to 100% of the curve area around the blades were used. Experiments were carried out at the water flow rates of 0.04 to 0.06m3/s. The finding showed the 50% proportion of the curve area being most appropriate, and the blades installed with top and bottom baffle plates had the highest efficiency of 43.83%, which was 6.59% higher than without baffle plates. It was also found that when the water flow rate increased, the system efficiency became higher.  
ผู้เขียน
577040005-7 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0