2009-2015 ©
             ค้นหาการเผยแพร่ผลงาน
  Search
   
Type
   
Title
   
Student code
   
Name
   
Faculty
Program
 
   
Level
   
 
   

  แนะนำการค้นหา
 
การค้นหาข้อมูลด้วยประเภทของการเผยแพร่ผลงาน
 
   1. การเลือกประเภทของวิทยานิพนธ์ : เช่น ถ้าต้องการเลือก 'การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ' ให้ทำการเลือกดังนี้
        => Type     
 
การค้นหาข้อมูลด้วยชื่อของการเผยแพร่ผลงาน
 
   1. การระบุตัวอักษรภายในชื่อ : เช่น ถ้าต้องการข้อมูลที่มีอักษร 'ไฮเปอร์ไอเดนทิตี้' อยู่ในชื่อ ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้
        => Title