2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antihypertensive and antioxidative effects of Syzygium Gratum(SG) in a rat model of hypertension 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 45th PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND ANNUAL MEETING: "Translational Physiology: Implications in Health and Disease"  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Physiology, Faculty of Medicine at Khon Kaen University and the Physiological Society of Thailand  
     สถานที่จัดประชุม The AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Centre Room 1-2, Khon Kaen, Thailand  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 15 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 54 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ L-NAME is a NO synthase inhibitor that induces hypertension, oxidative stress and vascular dysfunction. Syzygium Gratum (SG) is an eatable plant grown in Southeast Asia. It has been reported to have strong anti-oxidation. This study investigated whether SG extract could reduce blood pressure, vascular dysfunction and oxidative stress in L-NAME-induced hypertensive rats. Male Sprague-Dawley rats were daily treated with L-NAME (40 mg/kg/day) in drinking water for five weeks and orally administered SG (100,300,500 mg/kg/day) for the last two weeks. Systolic blood pressure (SBP) was measured using a tail cuff method once a week. Contractile response to electrical field stimulation (5-40Hz, 1 ms for 30s at 5 min intervals) and exogenous norepinephrine (NE) were applied in the mesenteric vascular bed. Vasorelaxation responses to acetylcholine (ACh) and sodium nitroprusside (SNP) were tested in the mesenteric vascular bed and aortic rings. Vascular superoxide production and plasma malondialdehyde (MDA) were measured. Rats received L-NAME showed high SBP and heart rate (HR) compared with control (p<0.05). Contractile response to nerve stimulation was enhanced in hypertensive rats, while the response to NE was not different among groups. Vasorelaxation responses to ACh were blunted in L-NAME treated rats (p<0.05), while the response to SNP did not differ. SG significantly decreased SBP and HR and improved vascular function in hypertensive rats. These were associated with reducing oxidative stress markers in SG-treated group. These findings indicated that SG exhibits an antihypertensive effect through suppressing sympathetic nerve activation and improving endothelium-dependent vasorelaxation. This is likely to involve its antioxidant property.  
ผู้เขียน
595070020-1 น.ส. ศริยา มีพัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
597070019-0 น.ส. จุฑามาศ วันเพ็ชร
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
607070016-7 น.ส. ประภัสสร โพธิ์ตึ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0