2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ -
3
1 ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 อ.ดร. หทัยทิพย์ ชาชิโย อาจารย์ -
1
1 ผศ. ฝากจิต ปาลินทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -

30 กันยายน 2563